Papierinzameling is gestopt

  • Home
  • Papierinzameling is gestopt

De barstensvolle papiercontainer is afgelopen week opgehaald, geleegd maar niet weer teruggezet. Voor 1 januari moet het terrein waarop de papiercontainers staan namelijk ontruimd zijn vanwege werkzaamheden op dit terrein en omliggende omgeving. Daarmee is een eind gekomen aan 21 jaar lang papier inzamelen door Westergo en gaat dus een bron aan inkomsten verloren.

SPONSOREN